Кандидати

Момчил Иванов

преференция 108

Момчил Иванов е софтуерен инженер. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Компютърни науки. Работил е по редица софтуерни продукти, най-интересният от които е система за търсене и ценообразуване на самолетни билети за най-голямата компания в сферата в Китай. Водил е и практика на студенти по програмиране в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, автор е на редица задачи за ученически състезания по информатика.