Кандидати

Моника Ангелова

Преференция 103

Родена на 19.10.1996 г., израснала в гр. Перник. Адвокат, съдружник и основател в собствено адвокатско дружество. Завършва Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“ – гр. Перник с английски език. Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. По време на следването си придобива стаж в няколко адвокатски кантори, където работи като адвокатски сътрудник. В момента е докторант в докторска програма „Административно право и административен процес“ в Института за държавата и правото при БАН с тема на дисертационния труд „Оспорване на наказателни постановления пред първоинстанционен съд“