Кандидати

Мустафа Емин

преференция 105

Мустафа Емин е демократ от Родопите, учредител и член на Националния съвет на „Да, България!“. Бори се за разширяване на демократичното пространство в смесените райони. Чрез създадената от него фондация „Креативна Общност“ се поставя в услуга на идеите за пряка демокрация и гражданско участие в управлението на локално, местно и национално ниво. Неговите интереси са свързани с регионално развитие и местно самоуправление.
Мустафа Емин е завършил Исторически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Специализира Нова българска история с педагогически профил. Специализира Национална сигурност и отбрана във Военна Академия „Г. С. Раковски“, цивилен профил. В сферата на научното познание интерес за него представляват теориите и практиките, свързани с понятията „етнос“, „нация“, „национализъм“. В тази насока смята, че в България се наблюдава процес на трансформация от етнокултурна към гражданска концепция за нация, която ще укрепи обществото ни и ще допринесе за превъзмогване на грешки, допускани в миналото.