Кандидати

Надежда Бачева

преференция 106

Надежда Бачева завършва Езиковата гимназия в гр. Враца с френски език.
Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Психология“.

Дълги години развива маркетинга на няколко големи компании. Убедена е, че устойчивостта на бизнеса зависи от това да предлага решения на потребителите, които повишават качеството им на живот.
Тя има дългогодишен опит в управлението на проекти и процеси в публичния и частния сектор. В последното редовно правителство е съветник на министъра на електронното управление, а дигиталните услуги са в нейния ресор и като заместник-кмет на столичния район “Слатина” – заедно с образованието, културата и спорта в периода 2019-2022 г.

“Ако за електронното управление, образованието, духовната и физическата култура има добри политики, имаме бъдеще. Ако имаме бъдеще, имаме всичко. За месеци направихме повече, отколкото предишните правителства направиха за години. Дигитализацията на държавата значи прозрачност, удобни, лесни и бързи обществени услуги, премахва корупцията. А това връща енергията на хората и на обществото.”