Кандидати

Надежда Илиева

преференция 110

Надежда Илиева е завършила Технически университет Варна.
Последните 13 години развива дейност като маркетолог в собствена фирма за дигитален маркетинг.
Учредител на благотворителна фондация, която подпомага каузи на деца в неравностойно положение.
С богатия си опит в частния сектор ще работи за по-устойчива среда за бизнеса.