Кандидати

Надежда Киселкова-Юмерова

преференция 106

Надежда Киселкова-Юмерова е представител на община Дряново в листата. Семейна, с едно дете.

Завършила е Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ във Велико Търново с испански и френски езици. Магистър по право от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“.
Вече 8 години работи като юрисконсулт в една от най-големите фирми в областта.

Надежда Денева има близо 30-годишен опит като социален работник. Била е и експерт по „Защита на детето и социални услуги“ към детския фонд на ООН – УНИЦЕФ. Има практически опит в развитието на социалните услуги за деца, възрастни и хора с увреждания. Познава функционирането на системите в подкрепа на уязвими групи на национално, областно и общинско ниво. Има опит в изследване на законодателство, процеси, политики и практики в областта на социалните услуги, закрила на детето, спазването на правата на уязвими групи.