Кандидати

Надежда Пампорова

преференция 110

Арх. Надежда Пампорова е професионалист в областта на устройственото планиране и градската среда, с опит в административното управление на общинско и областно равнище. Тя е член на ръководството на местна организация на “Да, България!” в Добрич. Пампорова е практикуващ архитект и преподавател по Интериорен дизайн в професионалната гимназия в Генерал Тошево.

Надежда вярва, че образованието на всички младежи е определящо за разцвета на цялото общество – за икономическо развитие, за професионален баланс, за чиста природа, за здраве. За да постигнем този разцвет, тя ще работи за разработването на подходящи за детските възможности образователни програми, базирани на ежегодни лични успехи, а не на съревнователен подход. Надежда е родена в Добрич. Израснала е в родния си град и Балчик. Омъжена е и има двама сина и една дъщеря.