Кандидати

Наталия Цанева

Наталия Стефанова Цанева – магистър специалност „Счетоводство и контрол”, на 48г., от гр. Плевен. Завършва средното си образование в МГ „Гео Милев” гр. Плевен в паралелка с профил математика със засилено изучаване на английски език, а висшето си образование в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов. От 2006 г. основава собствена счетоводна кантора, която управлява успешно до настоящия момент. Освен богатия опит като главен счетоводител на фирми с разнороден характер на упражняваната дейност, участва активно в разработването и управлението на редица проекти по оперативни европейски програми. Семейна с две деца.

Кандидати за общински съветници:

101. Наталия Стефанова Цанева
102. Людмил Георгиев Софрониев
103. Кирил Диянов Мучев
104. Георги Емилов Иеремиев
105. Антон Валериев Начев
106. Константин Димитров Господинов
107. Малина Атанасова Боева
108. Валери Венелинов Лалов
109. Драгомир Бориславов Рангелов
110. Златко Илиев Урумов
111. Ивелин Тодоров Георгиев
112. Десислава Иванова Крачунова
113. Александър Любомиров Любенов
114. Павлин Стефанов Стефанов
115. Тихомир Иванов Петков
116. Ангел Данчев Йорданов
117. Ксения Георгиева Тончева
118. Мирослав Красимиров Ботев
119. Александър Драгомиров Ганчев
120. Гергана Станимирова Данова-Стоянова
121. Петя Валериева Николова
122. Стоян Тодоров Стоянов
123. Даниела Цветанова Николаева
124. Мариела Митова Ценова
125. Елеонора Иванова Михайлова
126. Кирчо Александров Недялков
127. Виктор Кимонов Комитски
128. Иван Михайлов Мишев
129. Петьо Георгиев Пъшев
130. Венцислав Петров Георгиев