Кандидати

Наталия Цанева

Наталия Стефанова Цанева – магистър специалност „Счетоводство и контрол”, на 48г., от гр. Плевен. Завършва средното си образование в МГ „Гео Милев” гр. Плевен в паралелка с профил математика със засилено изучаване на английски език, а висшето си образование в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов. От 2006 г. основава собствена счетоводна кантора, която управлява успешно до настоящия момент. Освен богатия опит като главен счетоводител на фирми с разнороден характер на упражняваната дейност, участва активно в разработването и управлението на редица проекти по оперативни европейски програми. Семейна с две деца.