Кандидати

Недялко Томов

преференция 102

Недялко Томов е роден и завършил средното си образование в град Вършец, като никога не прекъсва връзката с родния град и областта.
Завършва бакалавър в специалност „Икономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Притежава магистърска степен по „Публични финанси“ към Финансово – счетоводен факултет към същия университет.
Работи като ръководител екип в българска софтуерна компания, като зад гърба си има редица успешно завършени проекти, както в частния, така и в публичния сектор.
Общински съветник в Община Вършец.