Кандидати

Нели Димитрова

Нели Димитрова е професор доктор на науките в ШУ „Епископ Константин Преславски“, дългогодишен преподавател по Методика и управление на образованието. Заместник декан на Педагогически факултет по учебна дейност и образователни политики.