Кандидати

Нели Георгиева

преференция 110

Нели Георгиева е родена в гр. Шумен, завършила е средното си образование в Шумен. През 2004 г. завършва ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност “Българска филология”. През 2013 г. завършва магистърска степен специалност “Икономика и управление на бизнеса” в същия университет. Ръководи собствен бизнес в сферата на ВЕИ – фотоволтаични системи за производство и продажба на електроенергия. Омъжена, с три деца.