Кандидати

Никола Бояджиев

преференция 111

Завършил Аграрен университет Пловдив специалност зооинженерство. Над 15 годишен опит в земеделие, животновъдство и директни продажби на фермерски продукти, управление на водни съоръжения и добри екологични практики.