Кандидати

Никола Мандев

преференция 112

Никола Димитров Мандев – живее със семейството си в с. Милево, общ. Садово, обл. Пловдив. Образованието му е агрономическо и работи по специалноста си в собствен бизнес. През годините неотлъчно е следял политиката в страната ни и е наясно с нейната сила и слабост. Участвайки в листата на Продължваме Промяната за Пловдив – област се надява да допринесе за по-големият и успех. Неговата мотивация се е превърнала във всеобща между познатите му, това ще му даде възможност да ги мотивира да гласуват, защото друга алтернатива за страната ни няма. Неговата мисия е да убеди хората около себе си във важността на гласуването.