Кандидати

Николай Ангов

преференция 108

Николай Ангов е инженер с експертиза в областта на енергийната ефективност и докторантура в областта на икономическото развитие. Завършил Английската гимназия в Пловдив и Техническия университет, София. Собственик и управител на компания, обслужваща клиенти в цяла България и държави от Европейския съюз. Депутат от 47-то Народно събрание и член на комисията по енергетика и комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.