Кандидати

Николай Диловски

преференция 112

Николай Диловски е машинен инженер, доктор на техн. науки, православен, семеен с 4 деца, земеделски производител, живее в Ботевград.
Политически и бизнесактивен от 1990 г., радетел за минимални регулации и протекции, за свободно развитие на бизнеса, приоритетно инвестиране в образование, наука, култура, отбрана и иновации. За съдебна, административна реформа, бюджетно стимулиране за общинско самоуправление, ограничаване максималния размер на субсидиите за плантаторските фирми в земеделието, органично земеделие и животновъдство, разработване на пустеещи площи и развитие на дребните селски и горски стопанства в планинските райони.