Кандидати

Николай Георгиев

преференция 117

Той е магистър по биотехнология – генно инженерство, успешен мениджър, роден в Бургас и милеещ за града и държавата си. Подкрепя каузите на ПП за: Дълбока съдебна реформа и нови и независими регулатори, прокурор и ВСС; Пълноправно членство на България в ЕС, пълен Шенген и приемане на еврото; Повишаване доходите на работещи и пенсионери и доближаване още до стандарта на живот в ЕС, както и намаляване на коефициента на неравенство. Ще работи за развитието на неговият роден град и регион, които притежават значителен потенциал за силна икономика и туризъм.