Кандидати

Николай Иванов Василев

преференция 122

Николай Ив. Василев завършва Пловдивски университет, със специалност Психология. През следващите години придобива три поредни магистърски степени към Софийски университет – „Социална психология“, „Образователен мениджмънт“ и „Реторика“. Понастоящем се подготвя за докторска степен – всеобхватно изследване на образователните системи в Европа. Паралелно развива, почти 10 години, успешен собствен бизнес, под формата на две частни образователни институции. Работил е за кратко като учител, както и участва като доброволец в множество кампании, свързани с менторство на ученици, в сферата на предприемачеството, личностното развитие, финансова култура и кариерно консултиране.