Кандидати

Николай Куколев

преференция 118

Николай Куколев е роден е през 1967 г. в Благоевград. Семеен, с две деца.
Има висше образование по история и български език от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград и магистратура по икономика от същия университет. . Бил е два мандата общински съветник (1991-1999 г.) и Зам. областен управител на
област Благоевград в периода (1999-2001 г.). Участвал е в създаването на първия план за регионално развитие на област Благоевград.
Работил е като служител в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград, в застрахователния сектор, а от 2005 г. е учител по история и по гражданско образование в Благоевград.