Кандидати

Николай Найденов

преференция 109

Инж. д-р Николай Найденов е бил заместник министър в министерство на регионалното развитие и благоустройство в кабинета „Денков“. Пряката му отговорност са били ресори като: Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално Тол Управление, Агенция по Геодезия, Картография и кадастър, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, Дирекция „Технически правила и норми“, „Национален център по териториално устройство“, от което е натрупал значителен управленски опит и познание за актуалните проблеми в системата на министерството.
Автор е на най-новата туристическа карта на Странджа, която може да се види по маркираните маршрути.
Завършил е УАСГ, магистър инженер по геодезия; има докторска степен по картография и ГИС.
Николай Найденов винаги е бил граждански активен. Откровено вярва, че демокрацията и свободата са най-голямото богатство и си заслужава да се работи за тях всеки ден, а не само гласувайки на избори.
Любимата му политическа тема, за която би работил, е свободният достъп до данни, поддържане и публикуване на възможно най-голям брой регистри от общинските и държавни администрации. Особено се дразни от феодализацията в малките общини и би направил всичко възможно това да се прекравти.
Семеен е и има син и дъщеря. Особено важно за него е те да имат свободен избор къде да живеят, създават семейства и работят. Мечтае да изберат България и това го мотивира да работи за подобряване на средата – природа, хора, култура, населени места.