Кандидати

Николай Николов

преференция 118

Николай Николов работи в областта на търговията. Ако бъде избран за народен представител, приоритетно ще се бори с корупцията на по-високите етажи на властта и администрацията. Това минава през цялостна реформа на съдебната и правораздавателната система, разделение на властта, независими съдии и прокурори и ограничаване на властта на Главния прокурор. Следваща стъпка е реформа на здравеопазването, така че всеки българин да получи нормално и адекватно лечение в обстановка, присъща за страна от ЕС в 21. век. Ще се бори против безразборното застрояване на бреговете ни и на защитени местности.