Кандидати

Николай Овчаров

преференция 122

Николай Овчаров е инженер. Роден е в гр. Стара Загора. Завършил е Техническия университет – София, филиал Пловдив, специалност “Електротехника и Електроника”. Работи в сферата на земеделието.