Кандидати

Николай Сиджимов

21 МИР Сливен – преференция 103

26 МИР София област – преференция 116

Магистър Еколог по образование. Завършил Софийския Университет. Специализирал в Университет Джонс Хопкинс , САЩ, Специализации в Япония, Швеция и Унгария. Започва работа в общинската администрация на гр. Сливен 1991 г. Основател и Изпълнителен Директор на Регионалния Център за Икономическо Развитие в гр. Сливен. Работи по проекти за подкрепа на бизнеса и социални програми. Основател и Изпълнителен Директор на Асоциацията на еколозите от общините в България. Заместник Министър на Околната среда и водите в първото правителство на Кирил Петков.