Кандидати

Николай Валериев Василев

преференция 124

Николай Василев е роден в Пловдив. Завършил е Гимназия„Св.св. Кирил и Методий“ с хуманитарен профил и право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Повече от 15 години Василев съдейства на чуждестранни инвеститори и граждани за законното им установяване в Република България. Той е бил част от екипа, реализирал едни от най-мащабните инвестиционни проекти в Пловдив и региона. През 2022 г. работи като зам.-областен управител на Област Пловдив.
Активно работи pro bono за проекти в областта на изкуството и образованието.
Семеен, с едно дете.