Кандидати

Николай Янев

преференция 113

Николай Янев е технически ръководител в строителството в телекомуникационна компания и
администратор на web страници.
Има опит в IT сектора, хардуер, компютърни мрежи и системи за сигурност.
Участва активно в обществени обсъждания при Общински съвет Пазарджик.
Пише публикации и анализи относно разходването на бюджета, критериите за избор на изпълнители на обществени поръчки при извършване на строително-монтажни работи.
Роден е в София, живее и работи със семейството си в Пазарджик. Има две деца, момиче на 22г. и момче на 13 г.
Николай ще работи за промяна на правилата при възлагане на обществени поръчки, както и за утвърждаването на модел за изпълнение на строително-монтажни работи, включващ проектиране, ценообразуване, квалификация, качество и контрол на изпълнението от изпълнителите на обществени поръчки.