Кандидати

Николай Желязков

Роден на 24 май 1974 г.

Възпитаник на IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ във Варна. С висше юридическо образование. Работи като адвокат към Варненска адвокатска колегия от повече от 20 години. Притежава допълнителни квалификации по право на Европейския съюз, както и управленски умения от Българско училище по политика „Димитър Паница“.

Владее английски, руски и френски език.

Председател е на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Инициатива за добри практики“. Понастоящем заема поста заместник-председател и член на Съвета на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД.

В свободното си време се занимава с ветроходство, подводен риболов и философия.