Кандидати

Николай Желязков

преференция 114

Николай Желязков е роден на 24 май 1974 г. в гр. Варна. Възпитаник е на IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ във Варна. Владее френски, английски и руски език. От 2002 г. до 2023 г. работи като адвокат, вписан във Варненска адвокатска колегия в областта на гражданското и търговското право и правото на Европейския съюз. Има придобита квалификация по управленски политики и умения от национални програми, и в различни екипи на обществени, държавни и общински структури участва в изработването и внедряването на добри практики в управлението.