Кандидати

Николай Колев

Николай Колев е икономист с дългогодишен опит и ръководни позиции в частния бизнес и международната търговия. Бивш заместник-областен управител на Шумен. 44-годишен, семеен, с три деца. Бакалавър от Икономическия университет във Варна, магистър по „Финансов мениджмънт” от Стопанската академия „Д. Ценов” в Свищов.

„Колев, който е роден и продължава да живее в родния си Шумен, влиза в кампанията с една своя стара мечта и основна цел, която преди време го мотивира изобщо да се заеме с политика – той иска да се възроди духът на града като просветен, културен и икономически център, така че младите хора да имат мотиви и подходяща среда, за да изберат да останат в Шумен“

Кандидати за общински съветници:

101. Николай Красенов Колев
102. Ася Георгиева Аспарухова
103. Ахмед Салиев Ахмедов
104. Янко Василев Янков
105. Александър Драгомиров Денев
106. Богомил Петров Петров
107. Анатоли Светлинов Стрелков
108. Радостин Павлов Стайков
109. Ивелин Росенов Топалов
110. Анатоли Станчев Накев
111. Филип Стоянов Филипов
112. Константин Пламенов Стойчев
113. Пламена Ангелова Спасова
114. Данчо Георгиев Караджов
115. Кремена Живкова Божанова
116. Жулиян Светлозаров Жечков
117. Светослав Георгиев Кукуянов
118. Веселин Белчев Василев
119. Салимехмед Мехмед Ниязи
120. Ивайло Милков Георгиев
121. Мая Неделчева Пешева
122. Билян Детелинов Лешков
123. Ралица Галинова Славчева-Борачева
124. Анна Валентинова Василева
125. Лъчезара Василева Дилова
126. Весела Райчева Петрова
127. Веселка Петрова Станчева
128. Пламен Кръстев Петров
129. Есин Юзеир Ереджеб
130. Димитър Станчев Димитров
131. Милка Георгиева Жечева
132. Йорданка Димитрова Илиева
133. Нели Красимирова Ангелова
134. Марияна Георгиева Димитрова
135. Петранка Славева Димитрова
136. Джанан Юсмян Шабан
137. Елица Емилова Мутафова
138. Венелин Станчев Малчев
139. Росен Димитров Маринов
140. Илина Бахнева Бахнева
141. Свилен Йорданов Стойчев