Кандидати

Огнян Рачев

преференция 126

Огнян Тодоров Рачев е адвокат, юрист второ поколение, с над 22 години стаж. Член на ИС на Местната Организация на Да, България. Над 30 години е част от демократичната общност в страната като граждански активист и организатор на различни събития и инициативи. Голямата цел на Огнян е да върне доверието в институциите чрез гарантирането на върховенството на закона.