Кандидати

Павел Попов

преференция 123

Павел Попов е бивш заместник областен управител на област с административен център Варна в периода януари-август 2022 г. Подава оставка в знак на несъгласие с политиката на правителството на Гълъб Донев.
Завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“, бил е докторант и специализант в New School for Social Research в Ню Йорк (със стипендия Фулбрайт) и Кьолнския Университет (със стипендия на DAAD).
Професионалната си реализация осъществява в сферата на дигиталната икономика. Бил е собственик и ръководител на стартиращи компании в сектора на информационните технологии.
Бил е кандидат за член на Европейския парламент на Евроизбори 2019 и кандидат на парламентарните избори за 47. и 48. Народно Събрание.
Вярва в отговорността като висша гражданска ценност, която трябва да бъде защитена от продавачи на илюзии и сеячи на морална паника.