Кандидати

Пенка Василева

преференция 110

Пенка Стайкова Василева е родена в гр. Чирпан. Магистър по „Начална училищна педагогика“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работи като учител в СУ „ Пейо Крачолов Яворов” гр. Чирпан. Към момента е общински съветник от ПП – ДБ в Общински съвет – Чирпан.
Кауза: „Нашето образование – нашето бъдеще”
Ще работи за актуализиране на учебните програми, за да бъдат адекватни и съобразени с различните нужди на учениците и изискванията на съвременния свят. Преодоляване на дълбоката криза с ученето чрез прилагане на индивидуален подход, развиващ потенциала на всяко дете, с фокус върху развитието на критично мислене и личните способности. Образователна система с по-малко стрес. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия. Справедливи и обективни стимули за професионалното им развитие. Осигуряване на повече автономност и уважение към приноса на учителите.