Кандидати

Петър Хаджиев

Кандидати за общински съветници:

101. Петър Делчев Хаджиев
102. Гюнер Расим Тасим
103. Емрах Гюнер Ариф
104. Кера Митрева Митева
105. Фейзи Мехмед Ахмед