Кандидати

Петър Стоев

преференция 125

Д-р Петър Стоев работи в Центъра за психично здраве в Бургас. Работил е като лекар общо тринадесет години в Германия, последните единадесет от които като психиатър в една от най – големите клиники по психиатрия и психотерапия, филиал на берлинската клиника „Шарите” и учебна база на Берлинския „Хумболтов Университет”. Последното му работно място в Германия е към Социалното министерство на провинция Бранденбург, където е медицински ръководител на Социално – психиатрична служба за един от големите региони в съседство на Берлин.