Кандидати

Петър Власов

Кандидати за общински съветници:

101. Андрей Димов Кръстев
102. Петър Георгиев Власов
103. Павел Милков Бодушки
104. Ангелина Петкова Трифонова
105. Иван Петров Ружин
106. Георги Иванов Ячев
107. Милен Василев Минчев
108. Александър Венков Алексиев
109. Елена Атанасова Любенова
110. Иван Филипов Демерджиев
111. Георги Костадинов Георгиев
112. Атанас Иванов Минков
113. Иван Петров Друмчийски
114. Соня Иванова Василева
115. Надежда Николова Христозова
116. Галина Кирилова Димитрова
117. Юлияна Петрова Табакова
118. Илиян Иванов Лесов