Кандидати

Петьо Петков

преференция 104

Петьо Петков е роден в град Берковица, където завършва средното си образование. Дипломира се със специалност „Социално и застрахователно дело“ в СА „Д.А. ЦЕНОВ“ гр. СВИЩОВ. Допълнително квалифицира в УНСС, гр. София по специалност „МИО и Бизнес“. В момента е финансист в компания за продажба на хостинг услуги.