Кандидати

Петя Байнашева

преференция 110

Петя е родена, израснала и живее в гр. Сливен. Завършва Природо – математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен. Строителен инженер с бакалавърска степен „Строителство на сгради и съоръжения“ от ВСУ „Любен Каравелов“ гр. София и Магистърска степен „Технология и управление на строителството“ от ВСУ „Любен Каравелов“ гр. София.
Притежава Сертификат за завършено обучение на тема „Практическо приложение на FIDIC Червена книга в условията на ЗУТ, ЗОП, ЗЗД”
Извършва консултантски услуги в областта на строителството включващи участие в обществени поръчки, отчитане и актуване на извършените СМР.