Кандидати

Петя Кашукеева

преференция 107

Д-р Петя Кашукеева завършва медицина в Медицински университет – София. Работи като лекар в отделение “Съдова хирургия” на Голямата болница в Русе. Член на БНДСЕХА, ESVS, стипендиант на БЛС за отличен успех. Има над 20 публикации в български и международни научни издания.
Д-р Кашукеева вярва, че дори и в по-малките градове младите лекари могат да намерят успешна реализация.