Кандидати

Петя Ставрева

преференция 104

Петя Ставрева е председател на ПП „Обединени земеделци” и главен редактор на вестник „Народно земеделско знаме ХХI век“. От 2007 до 2009г. тя е член на Европейския парламент и работи в Комисиите по земеделие и развитие на селските райони и по бюджетен контрол. През 2016 година тя е избрана за председател на сдружение „Балканска земеделска камара“. Като експерт по Обща селскостопанска политика на ЕС тя участва в международни организации и проекти. Има магистърска степен по журналистика и масови комуникации от СУ “Св. Климент Охридски”, както и магистърска степен по „Агробизнес” от Аграрен университет – Пловдив. Има специализация по политическа коммуникация в Институт “Роберт Шуман”, както и специализация по политически мениджмънт в НБУ. Владее английски и френски език.