Кандидати

Поля Стоянова

преференция 125

Юрист по образование с дългогодишен опит в държавната администрация и като адвокат. Фокуса е насочен срещу организираната престъпност в защита на държавните служители и техните семейства, както и срещу произвола и организираната престъпност в съдебната система в защита на всеки пострадал от нея. Тук каузите са много, защото всеки човешки живот има значение и всеки случай е различен, а престъпността е същата. Най-важен е човешкият фактор, защото какво е държава без народ. България има значение! Притежава висше педагогическо и медицинско образование, които много често помагат в битките.