Кандидати

Радан Кънев

Гласувай с преференция 105 за член на Европейския парламент

Радан Кънев е роден на 30 септември 1975 г. в гр. София. Завършва столичната френска гимназия и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сега е съдружник в адвокатска кантора. Бил е председател на Българския младежки червен кръст. През 2004 г. е един от учредителите на партия Демократи за силна България. На 23 юни 2013 г. е избран от Националното събрание на партия Демократи за силна България за неин председател. В момента е зам.-председател на партията.
Бил е народен представител в 43-то Народно събрание. Заемал е поста зам.-председател на Комисия по труда, социалната и демографската политика и е бил член на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и на Временната анкетна комисия КТБ.
През 2019 е избран за европейски депутат с листата на Демократична България – Обединение. В Европейския парламент е част от групата на Европейската народна партия (ЕНП).
Радан Кънев е член на Комисията по социална политика и заетост и Комисията по петиции, заместник-член на Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните на Европейския Парламент.
Участва като член в Делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания и като заместник-член в Делегацията в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия и в Делегацията в Парламентарна асамблея Евронест.
Владее английски, френски и немски език. Женен е, с едно дете.