Кандидати

Радослав Динев

Роден на 18.03.1969 г., в град Сандански;

Основно и средно образование – в град Сандански;

Висше образование: магистър по право – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград;

Семеен с две деца над 18 години;

Месторабота: началник на отдел в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград;

Трудов стаж:

„Интерхотел Сандански България“ АД – 7 години като началник на отдел, юрисконсулт и изпълнителен директор;

„Си Банк“- 1 година като кредитен консултант и управител на офис;

Софтуерни компании – 13 години като юрисконсулт;