Кандидати

Радослав Георгиев

преференция 105

Женен с две деца. Магистър по икономика – Корпоративен бизнес и управление. Работи като Директор продажби и покупки във фирма в сферата на търговията. Зам.председател на общински съвет гр.Добрич и председател на комисията по „Търговия услуги и туризъм“