Кандидати

Радослава Дошкова

преференция 133

Радослава Дошкова е архитект. Семейна, с едно дете. Работила 17 години в НАГ – СО като експерт в териториално устройственото планиране и проектиране. В момента се занимава с проектиране на сгради и подробни устройствени планове в семейна фирма. „Като човек от малкия бизнес, искам хората да имат възможност да развиват свободно идеите си и да следват мечтите си. Сами да решават как да изразходват средствата си, как да осигуряват образованието на децата си и достойните си старини, тук в България.”