Кандидати

Радост Караиванова-Чейрекова

преференция 105

Радост Караиванова-Чейрекова е родена в гр. Стара Загора, дълги години е живяла в гр. София, а преди две години със семейството си се преместват да живеят в с. Триград. По професия е адвокат към Софийската адвокатска колегия, но през последните години се занимава приоритетно с извършване на дейност в обществена полза чрез НПО, в които участва – изпълнява проекти с финансиране от европейските структурни фондове, свързани с подкрепа на предприемачеството, развитие на туризма, опазване на околната среда и др. Занимава се също така с туризъм, тъй като има семеен бизнес в сектор хотелиерство и ресторантьорство. През 2000 г. е завършила факултет „Полиция” в Полицейската академия – степен бакалавър, през 2003 г. завършила и специалност „Право” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, а във връзка с дейността й в туризма през 2021 г. е записала магистърски курс в Аграрен университет – Пловдив, факултет „Икономика”, специалност „Управление на туризма”, като тази година й предстои дипломиране.