Кандидати

Райна Кръстева

преференция 110

Райна Костадинова Кръстева, 40 год. Семейна с две деца. От с. Белозем, обл. Пловдивска. Завършила Националната Художествена Гимназия „Цанко Лавренов” в Пловдив, специалност Графика. Бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика, магистър Психолог.
От 2018 г. Директор на Детска градина „Синчец” с. Белозем. Дългогодишен ръководител на Школа по изобразителни изкуства за деца в с. Белозем. В свободното си време се занимава с графичен дизайн. Вярваща е. Обича да пътува със семейството си и да общува с различни хора. Отдава се с цялото си сърце и сили за каузите, в които вярва. Владее английски и полски език. Има опит в сферата на маркетинга, продажбите. Вярва, че само, когато излезеш от зоната си на комфорт и се научиш да действаш по нов и нестандартен начин, имаш шанс да постигнеш развитие за себе си и средата, в която се намираш.