Кандидати

Райна Татарникова

Кандидати за общински съветници:

101. Райна Константинова Татарникова
102. Цветан Иванов Дамянов
103. Даниела Еминаева Стоянова