Кандидати

Райна Златарева

Преференция 113

Райна Петрова Златарева е машинен инженер със специалност „Промишлена топлотехника“. Доктор на техническите науки