Кандидати

Райна Златарева

Кандидати за общински съветници:

101. Райна Петрова Златарева
102. Мария Петкова Нанева