Кандидати

Рена Стефанова

Рена Стефанова е родена в с. Ново село, Община Русе. Юрист по професия. Народен представител в 47-то НС и 48-то НС, заместник-председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и член на комисията по превенция и противодействие на корупцията. Владее руски език.