Кандидати

Росен Костурков

Росен Костурков има 25-годишна кариера в индустрията, достигайки до мениджър бизнес развитие, национален търговски мениджър и директор по търговските въпроси и взаимодействието с подизпълнители в големи мултинационални компании. Създател на Център за професионално обучение “Тракия” към Тракия икономическа зона – първия по рода си в страната обучителен център, обслужващ бизнеса в индустриален парк, отворен проект, в който партньори са водещи в областта си производствени предприятия.

Работи активно по подобряване и обновяване на средното професионално образование в област Пловдив чрез включване на индустриалните предприятия и преподаватели от висшите учебни заведения в учебния процес на средните училища. Активно участва и в екипа, развиващ „новото поколение“ въглеродно-неутрални индустриални паркове към ТИЗ. Инициатор, ръководител и участник на редица проекти с международно участие и финансиране в областта на осигуряване на достъп до модерна образователна среда за ученици от уязвими групи, участие на индустриалния бизнес директно в учебния процес, създаване на иновативно учебно съдържание, съвместно с индустрията и разработване на мултинационална магистърска програма „Ресурсна ефективност на производствените предприятия“ с 4 университета от България, Германия, Румъния и Северна Македония.
Народен представител в 47 и 48 НС.

Председател на Парламентарната Комисия по Земеделие, храни и гори в 48 НС.